Bilgi ve Belge Yönetimi ilgililerinin

alandaki  gelişmeleri takip edebilmesini kolaylaştırmak,

Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili bilgi paylaşım ortamı oluşturmak.