ICA

ICA ISAD(G):General International Standard Archival Description, Second Edition (Uluslararası Genel Arşiv Tanımlama Standartı, İkinci Basım)

ICA ISDF: International Standard for Describing Functions. (Uluslararası tanımlama işlevleri standardı)

ICA ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival
Holdings.

International Organization for Standards (ISO) (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)

Tüm ICA (Uluslararası Arşiv Konseyi) standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

ISO

ISO 15489: 2001: Information and Documentation – Records Management.

(Bilgi ve Dokümantasyon – Belge Yönetimi)

ISO 15836: 2003: Information and Documentation – The Dublin Core Metadata Element Set.

(Bilgi ve Dokümantasyon - Dublin Core Üstveri Elaman Seti)

ISO 14721: 2003. Space Data and Information Transfer Systems – Open Archival
Information Systems – Reference Model. (Uzay Veri ve Bilgi Transfer Sistemleri – Açık Arşiv Bilgi Sistemleri – Referans Modeli.)*

ISO 19005-1: 2005. Document Management – Electronic Document File Format for
Long-term Preservation. (Doküman Yönetimi – Uzun Vadeli Koruma için Elektronik Belge Dosya Biçimi.)

ISO/IEC 26300: 2006. Open Document Format for Office Applications. (Ofis Uygulamaları için Açık Doküman Biçimi)

Tüm ISO standartları katoloğuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Avustralya Standartları ve İlkeleri

AS 4390: Records Management (Belge Yönetimi) (1996). Ayrıntılı bilgi ve Avusturya servis sağlayıcısından satın almak için tıklayınız.

AS ISO 15489-2002, Records Management (2002).  Ayrıntılı bilgi ve Avusturya servis sağlayıcısından satın almak için tıklayınız.

 

Avrupa Standartları ve İlkeleri

DLM Forum. Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq). 2001. (DLM Forumu. Elektronik Belge Yönetimi için Model Gereksinimleri) Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

MoReq 2. Model Requirements Specification for the Management of Electronic
Records. 2008. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

İngiltere Standartları ve İlkeleri

British Standards Association. BS DISC PD 0025-1:2002: Effective Records
Management. A Management Guide to the Value of BS ISO 15489-1.

(İngiliz Standartları Birliği. BS DİSK PD 0025-1:2002: Etkili Belge
Yönetimi. BS ISO 15489-1 Değer Bir Yönetim Rehberi.) Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Department of Defense. DoD 5015.2. Design Criteria Standard for Electronic
Records Management Software Applications. 2007.

(Savunma Bakanlığı. DoD 5015,2.
Elektronik Belge Yönetimi Yazılım Uygulamaları Tasarım Kriterleri Standartı. 2007.) Ulaşmak için tıklayınız.

 

Arşiv Etik Kuralları

Association of Canadian Archivists. Code of Ethics. (Kanada Arşivciler Derneği Etik Kuralları) İndirmek için tıklayınız.

Australian Society of Archivists. Code of Ethics. (Avustralya Arşivciler Derneği Etik Kuralları) İndirmek için tıklayınız.

International Council on Archives. Code of Ethics for Archivists. (Uluslararası Arşiv Konseyi  Arşivciler için Etik Kuralları) İndirmek için tıklayınız.

Society of American Archivists. Code of Ethics. (Amerikan Arşivciler Derneği Etik Kuralları) İndirmek için tıklayınız.

Society of Archivists (UK). Code of Conduct. Arşivciler Derneği (İngiltere). Davranış İlkeleri. İndirmek için tıklayınız. 

 

Bu sayfa ile ilgili önerilerde bulunmak için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 6 = onbir