• Arşiv ve Belge Terminoloji Sözlüğü. Pearce-Moses, Richard, ed. A Glossary of Archival and Records Terminology. Society of American Archivists, 2005. (Ulaşmak için tıklayınız
 • Arşivcilik Terimleri Avustralya Kullanımı Sözlüğü –  Acland, Glenda, comp. Glossary of Australian Usage of Archival Terminology. Discussion Edition 1993. Australian Council of Archives , 1994.Arşiv ve Belge Koruma Sözlüğü - Pederson, Ann. Archives and Recordkeeping Glossary. John Curtin Prime Ministerial Library, 2001, updated 2004 Ulaşmak için tıklayınız.
 • Arşivcilik terimleri sözlüğü : Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca karşılıklarıyla, Bekir Kemal Ataman, İstanbul : Librairie de Pera, 1995.
 • Arşivcilik terimleri sözlüğü - Walne, Peter, ed. Dictionary of Archival Terminology. ICA Handbooks Series 7. KG Saur Verlag, 1988.
 • Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, H. Sekine Karakaş/ Fatih Rukancı / Hakan Anameriç, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2009
 • Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü - Türkiye Bilişim Derneği. Ulaşmak için (tıklayınız)
 • Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü -  Türk Dil Kurumu. Ulaşmak için  (tıklayınız)
 • California Dijital Kütüphane Sözlüğü – California Digital Library. California Digital Library Glossary. California Digital Library, 2004.) Ulaşmak için tıklayınız.
 • Dijital Koruma Yönetimi: Uygulama kısa dönem Uzun vadeli problemler için stratejiler – Cornell University Library. Digital Preservation Management: Implementing Shortterm Strategies for Long-term Problems. Cornell University, 2003-2007. Ulaşmak için  tıklayınız.
 • Dijital Terimler Sözlüğü – Digital Curation Centre. Glossary of Terms. Digital Curation Centre, 2008. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Elektronik ve Bilgisayar Terimleri Sözlüğü - ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Enformatik Grubu ve  Prof. Dr. Bülent Sankur. Ulaşmak için (tıklayınız)
 • Evrensel Koruma Biçimi Sözlüğü - National Historical Publications and Records Commission of the National Archives. Universal Preservation Format Glossary. NHPRC, 1999. Ulaşmak için tıklayınız.
 • ISO 5127:2001 – International Organization for Standardization. Information and Documentation Terminology Subcommittee. Information and Documentation: Vocabulary. 
 • İş Yönetimine Stratejik Bir Yaklaşım Bilgi. - National Archives of Australia. DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information. Glossary. National Archives of Australia, 2001. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Open Archives Initiative. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Open Archives Initiative, 2004. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Ortak belge yönetim şartları sözlüğü – United States Environmental Protection Agency. Glossary of Common Records Management Terms (adapted from National Archives and Records Administration, A Federal Records Management Glossary, 1993). USEPA, October 1997. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Public Record Office, UK. Electronic Records Management Systems: Requirements Conformance Testing. Test Plan. PRO, 2001. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Research Libraries Group. Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. OCLC and Research Library Group, 2001.(Araştırma Kütüphaneleri Grubu. Güvenilir Dijital Depoları: Özellikler ve Sorumluluklar. OCLC ve Araştırma Kütüphanesi Grubu, 2001.) Ulaşmak için tıklayınız.
 • Stanford University Libraries. Lexical and Classification Resources. In CoOL Conservation OnLine: Resources for Conservation Professionals. Ulaşmak için tıklayınız.
 • State Records Authority of New South Wales. Glossary of Recordkeeping Terms. State Records Authority of New South Wales, 1998, rev. ed 2003. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü Ulaşmak için (tıklayınız)
 • Web Developer’s Virtual Library. Webmaster’s Lexicon. Web Developer’s Virtual Library, 2008. Ulaşmak için tıklayınız.
 • Xena Dijital Koruma Yazılımı Sözlüğü National Archives of Australia. Xena Digital Preservation Software. Glossary. National Archives of Australia, 2008. Ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bu sayfa ile ilgili önerilerde bulunmak için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.