• ACA (Association of Canadian Archivists / Kanada Arşivciler Derneği) (tıklayınız)
 • ACARM (Association of Commonwealth Archivists and Records Managers / Commonwealth  Arşivciler ve Belge Yöneticileri Derneği) (tıklayınız) 
 • AIIM (Association for Information and Image Management / Bilgi ve Nesne Yönetimi Derneği) (tıklayınız) 
 • ARANZ (Archives and Records Association of New Zealand / Yeni Zelanda  Arşivler ve Belgeler Derneği) (tıklayınız)
 • ARL (Association of Research Libraries) (tıklayınız)
 • ARMA International/Uluslararası Belge Yöneticileri ve Yöneticiler Derneği (tıklayınız) 
 • Archives New Zealand / Yeni  Zellanda  Arşivi (tıklayınız)
 • ASA (Australian Society of Archivists/Avustralya Arşivciler Derneği) (tıklayınız)
 • ASIS&T (American Society for Information Science and Technology / Bilgi Bilim ve Teknoloji  Amerikan Topluluğu) (tıklayınız)
 • ASLIB (The Association for Information Management /Bilgi Yönetimi Derneği) (tıklayınız) 
 • CAPAM (Commonwealth Association for Public Administration and Management/Kamu Yönetimi ve Yönetim Topluluğu Derneği) (tıklayınız)
 • CCAAA (Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations/Görsel-İşitsel Arşivler Dernekleri Koordinasyon Meclisi) (tıklayınız)
 • CCI (Canadian Conservation Institute/Kanada Koruma Enstitüsü) (tıklayınız)
 • CLIR (Council on Library and Information Resources/Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Meclisi) (tıklayınız)
 • COUNTER(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) Ağa Elektronik Kaynaklar Online Kullanımı Sayma (tıklayınız)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) (tıklayınız)
 • EBLİDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon Dernekleri Avrupa Bürosu  (tıklayınız)
 • ECPA (European Commission on Preservation and Access/Avrupa Koruma ve Erişim Komisyonu) (tıklayınız)
 • ICA (International Council on Archives/Uluslararası Arşiv Konseyi ) (tıklayınız)
 • ICBS (International Committee of the Blue Shield/UluslararasıBlue Shield Komitesi) (tıklayınız)
 • ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property/Uluslararası  Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları  Merkezi) (tıklayınız)
 • IFHRO (The International Federation of Health Records/Uluslararası Sağlık Belgeleri Federasyonu) (tıklayınız)
 • IFLA The International Federation of Library Associations and Institutions Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (tıklayınız)
 • IHRIM (The Institute of Health Record Information and Management/Sağlık Bilgi Kayıt  ve Yönetim Enstitüsü) (tıklayınız)
 • IIM (The Institute for Information Management/Bilgi Yönetimi Enstitüsü) (tıklayınız)
 • IRMT (International Records Management Trust/ Uluslararası Belge Yönetimi Organizasyonu) (tıklayınız)
 • ISO (International Organization for Standardization/Uluslararası Standardizasyon Örgütü) (tıklayınız)
 • JISC (Joint Information Systems Committee/Ortak Bilgi Sistemleri Komitesi) (tıklayınız)
 • Library and Archives Canada / Kanada Kütüphane ve Arşivi (tıklayınız)
 • LC (Library of Congress / Kongre Kütüphanesi) (tıklayınız)
 • NAA (National Archives of Australia / Avustralya Ulusal Arşivi) (tıklayınız)
 • RMS (Records Management Society/Belge Yönetimi Topluluğu) (tıklayınız)
 • SELL Southern European Libraries Link Güney Avrupa Kütüphaneleri Bağlantısı’nı (tıklayınız)
 • SAA Society of American Archivists/Amerikan Arşivciler Topluluğu (tıklayınız)
 • SAS Society of Archivists/Society of Archivists  (tıklayınız)
 • SLA (Special Libraries Association / Özel Kütüphaneler Derneği) (tıklayınız)
 • State Records New South Wales /  Yeni Güney Galler Devlet Belgeleri (tıklayınız)
 • The Washington State Digital Archives / Washington Eyalet Digital Arşivi (tıklayınız)
 • The National Archives / Milli Arşiv (İngiltere)  (tıklayınız)
 • UKSG Connecting The Knowledge Community Bilgi Topluluğu Bağlanması (tıklayınız)
 • UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization/Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (tıklayınız)

 

 

 

 

 

Bu sayfa ile ilgili önerilerde bulunmak için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.