• Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
 • Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
 • BBY  Haber Portalı
 • Bilgi Yönetimi
 • Devlet Teşkilat Veri Tabanı
 • e-Devlet Platformu
 • İstanbul  Kütüphaneleri  Portalı
 • Kütüphaneleri Seviyorum Girişimi Projesi
 • Milli Kütüphane
 • Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık
 • Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi
 • T.B.M.M. Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  E-Kitap
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
 • T.C. Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneleri
 • TEDA Projesi
 • Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
 • Türkiye Kızılay Derneği Arşiv ve Kütüphanesi
 • ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • Yaşayan Kütüphane E-Günlüğü
 • Yazma  Eser  Kütüphaneleri
 • Aşağıdaki web siteleri arşiv ve kayıtları konular hakkında yararlı bilgiler içerir.
 • Archival Solidarity / Arşivsel Dayanışma (tıklayınız)
 • Archives and Human Rights / Arşivler ve İnsan Hakları (tıklayınız)
 • Canadian Archival Resources / Kanada Arşiv Kaynakları (tıklayınız)
 • (CHIN) Canadian Heritage Information Network / Kanada Heritage Bilgi Ağı  (tıklayınız)
 • Collections Link / Koleksiyonlar Linki (tıklayınız)
 • Open Society Archives  / Açık Topluluk Arşivleri (tıklayınız)
 • Ready, ‘Net, GO! Archival Internet Resources / (Arşivsel İnternet Kaynakları) (tıklayınız)
 • Records and Information Management Resources / Belge ve Bilgi Yönetimi Kaynakları (tıklayınız)
 • State University of New York at Albany, Center for Technology in Government / Albany, New York Eyalet Üniversitesi, Hükümet Teknoloji Merkezi (tıklayınız)

 

 

Bu sayfa ile ilgili önerilerde bulunmak için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.